AssociacióEl Roure

Imatge corporativa, Branding, Disseny Gràfic

El Roure és una associació dedicada al suport terapèutic, educatiu i preventiu en l’atenció d’adolescents i joves i a les seves famílies.
Per a l’imatge corporativa del Roure, la idea va ser crear una imatge tranquil·la i amable, utilitzant una tipografia rodona i un color verd. 

Branding


Disseny de la papereria bàsica. Cartes de presentació per enviar als clients, carpeta, targes…

Disseny gràfic


Disseny de la carta de presentació per enviar als clients.

Disseny del díptic per els socis.