Sea Engineering Solutions

Imatge corporativa, Branding

Sea Engineering Solutions és una empresa d’enginyeria dedicada a la realització de projectes en les àrees de l’Acústica, Audiovisual, Enginyeria i Lumínica. Per al disseny de la imatge corporativa vaig proposar una imatge seriosa, neta i amb un toc tecnològic.